Stromingen binnen de sociologie:

 

Symbolisch interactionisme is een theorie in de sociologie die zich toelegt op de studie van symbolen die in de omgang van mensen gebruikt worden.

 

Structureel functionalisme is een variant van het functionalisme in de sociologie waarbij de functie van sociale verschijnselen wordt verklaard aan de hand van de bijdrage van het verschijnsel aan een sociaal systeem en de veranderingen die het daarmee teweeg brengt in dat systeem.

 

Radicale sociologie is een stroming die de mogelijkheid van objectiviteit en waardevrijheid van de sociologie als wetenschap. Voor hen moest de sociologie ten dienste staan van de gemeenschap, en zo werd fundamenteel onderzoek automatisch verworpen.

 

Conflictsociologie is een paradigma binnen de sociologie dat stelt dat elk sociaal systeem niet door consensus gekenmerkt wordt, maar door conflict, voortkomend uit sociale ongelijkheid. Sociale cohesie komt volgens dit paradigma tot stand middels dwang.

Interpretatieve sociologie is een stroming binnen de sociologie. Wat de aanhangers van de stroming bindt is dat ze erin geloven dat het onderzoeksobject van sociologie – de mens – fundamenteel verschilt ten opzichte van de onderzoeksobjecten in de natuurwetenschappen.

 

 

De fenomenologische sociologie bestudeert hoe mensen in hun dagelijks leven de culturele realiteit ervaren. Ze is geïnspireerd door het denken van de fenomenologie. De fenomenologische sociologie neemt vooral stelling tegen een vorm van sociologie die de werkelijkheid enkel als een geobjectiveerde werkelijkheid en met behulp van zogenaamde objectieve begrippen bestudeert.