Wat is sociologie?

 

Een definitie van sociologie is: een theoretisch-empirische wetenschap, die door middel van logische en op feitenmateriaal berustende evidentie verklaringen creëert, test, verbetert en/of zuivert; dit alles met het oog op de uitbreiding van de kennis. Het gaat dus over kennis verwerven gebaseerd op enerzijds een theoretische wetenschap en anderzijds een empirische wetenschap. Empirische wetenschap wordt verkregen als men experimentele resultaten verklaart zonder zich te beroepen op een uitgewerkte theoretische onderbouwing, maar puur en alleen door analyse van het experiment. Empirisch betekent dus dat er geen theoretische basis voorhanden is om tot een voorspelling van meetresultaten te komen.

 

Sociologie gaat over het functioneren van mensen in sociale verbanden zoals in het gezin, in een religie, in een cultuur of binnen een bedrijf. Sociologie is een sociale wetenschap, het is dus een wetenschap die de mens in zijn relatie tot anderen bestudeert. Sociologie is dus verwant aan wetenschappelijke disciplines als geschiedenis, psychologie, filosofie, aardrijkskunde, politicologie, economie, antropologie, criminologie en andere cultuurwetenschappen.

De sociologie houdt zich bezig met het verklaren van de oorzaken en gevolgen van sociale verschijnselen. Een aantal vragen die sociologen bezighouden: Hoe zorgen we dat mensen mee kunnen gaan in deze snelle en ingewikkelde tijd met internet en social media? Kunnen verschillende culturen vreedzaam met elkaar samenleven?

 

Verhoogt economische welvaart ook sociale welvaart? Is een hogere levensverwachting ook een een verhoging van de levenskwaliteit? Waarom zijn er verschillen in onderwijskansen tussen kinderen uit hogere en lagere milieus? Onder welke omstandigheden houden mensen rekening met elkaar en vertonen zij sociaal gedrag? Sociologie bestudeert afwijkend gedrag, collectief gedrag, sociale ongelijkheid enzovoort.