Bekende Sociologen:

 

Een aantal bekende sociologen hebben wij op een rijtje gezet:

 

Karl Marx was een Duitse denker die belangrijke invloed heeft gehad op de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie; hij was een van de grondleggers van de arbeidersbeweging en een centrale figuur in de geschiedenis van het socialisme en het Communisme. Als Marx' belangrijkste werken worden meestal Das Kapital en Communistisch Manifest genoemd. Op het werk en de denkbeelden van Karl Marx is het marxisme gebaseerd.

 

Max Weber was een Duitse econoom, geschiedkundige, rechtsgeleerde en socioloog. Hij geldt als een van de grondleggers van de sociologie. Max Weber heeft de sociologie omschreven als een wetenschap die sociaal handelen wil begrijpen (verstehen) en daardoor oorzakelijk verklaren.

Theodor Adorno was een Duits socioloog, filosoof, musicoloog, componist en literatuurcriticus. Zijn bekendste werk De dialectiek van de verlichting schreef hij samen met Max Horkheimer. Daarin beschreven zij hoe de Verlichting, die staat voor rationaliteit en vooruitgangsgeloof, omsloeg in haar tegendeel, en hoe de natuurdwang gereproduceerd wordt in beheersingsdwang.

 

Auguste Comte was een Frans filosoof en socioloog. Hij staat bekend als de grondlegger van het positivisme. Comte stelde zich de verbetering van de maatschappij ten doel en baseerde zijn oplossing op het credo "Orde en vooruitgang". Die twee begrippen werden tot dan toe als onverenigbaar beschouwd.

 

 

Émile Durkheim kan als de eerste echte socioloog in Europa worden beschouwd, en heeft zich als wetenschapper vooral beziggehouden met het probleem van de sociale cohesie, één van de hoofdvragen in de sociologie.