Studie sociologie: iets voor jou?


Jouw studiekeuze hangt af van je vooropleiding, wat jij interessant vindt, waar je wilt gaan wonen, hoe je gemotiveerd bent, welke baankansen jij wilt, je competenties en nog meer factoren. Je zit op socioloog.nl omdat je de studie sociologie al overwogen hebt. Als je deze site doorleest moet je erachter kunnen komen of je het interessant vindt. Als je hebt besloten dat je sociologie gaat studeren dan zijn er weer andere factoren die bepalen waar je dit wilt gaan studeren.

Sociologie is dus een universitaire studie die je in Leiden, Utrecht, Nijmegen, Rotterdam, Groningen, Amsterdam en Tilburg kunt volgen. Vind je de kwaliteit van het onderwijs belangrijk, het percentage mannen en vrouwen op de studie of de stad waar je gaat studeren? Kwaliteit van onderwijs is ook relatief want sociologie is een universitaire studie is en dit betekent veel zelfstudie. Een student bepaalt deels zelf hoe de kwaliteit van zijn/haar opleiding is door het aantal kwalitatieve studieuren die hij/zij maakt en dit ligt weer aan je motivatie. Als je sociologie gaat studeren dan is het aan te raden om je echt bij zoveel mogelijk voorlichtingsdagen in te schrijven op zoveel mogelijk verschillende universiteiten.

 

Als je voor een universitaire studie kiest dan is het belangrijk dat je intrinsiek gemotiveerd bent en niet extrinsiek gemotiveerd. Dit betekent dat je een studie kiest om de materie en mensen die je gaat bestuderen interessant vindt. Als je extrinsiek gemotiveerd bent dan kies je voor een studie omdat de bijkomende zaken de studie 'aantrekkelijk' maken. Als je voor een studie kiest alleen omdat je er rijk mee kunt worden dan krijg je het erg zwaar om 4-5 jaar lang op het hoogste niveau te studeren. Misschien niet qua intelligentie, maar wel op het gebied van motivatie. Dit gaat ook op als de stad waar je gaat studeren belangrijker wordt dan de studie zelf.