Disciplines binnen de Sociologie

 

 

Veel disciplines kunnen binnen sociologie worden onderscheiden. De meest bekende komen aan bod.

 

 

1. Arbeidssociologie is de sociologische discipline die zich richt op arbeid zelf, de wijze waarop deze georganiseerd wordt en hoe deze wordt ervaren.

 

2. Cultuursociologie is een deeldiscipline van de sociologie die bestudeert hoe cultuur als een overkoepelend geheel van waarden en betekenissen kan gebruikt worden om bepaalde maatschappelijke tendensen te verklaren.

3. Economische sociologie is de tak van de sociologie die zich bezighoudt met de sociale oorzaken en effecten van economische verschijnselen.

 

4. Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie naar hoe (menselijke) gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door werkelijke of ingebeelde anderen (Allport, 1985). Doordat ook de invloed van ingebeelde anderen wordt bestudeerd, omvat de sociale psychologie ook de impliciete invloed die iemand ondergaat wanneer hij bijvoorbeeld televisie kijkt of culturele normen opvolgt.

5. Wetenschapssociologie of "sociologie van de wetenschap" is een tak van de sociologie die zich richt op de sociologische studie van de wetenschap. In het algemeen beschouwt wetenschapssociologie de "wetenschap als sociale activiteit", en in het bijzonder de "sociale condities en sociale effecten van wetenschap, haar sociale structuren en processen"

 

Een aantal andere disciplines: godsdienstsociologie, historische sociologie, kennissociologie, medische sociologie, milieusociologie, niet-westerse sociologie, onderwijssociologie, politieke sociologie, rechtssociologie, sportsociologie, wiskundige sociologie.